یکشنبه 02 اردیبهشت 1403

طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی انجام شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با مشارکت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، تاکنون 36 طرح می‌باشد که شامل طرح های کاربردی، مطالعاتی و بنیادی است.

تنظیمات قالب