سه شنبه 26 تیر 1403

منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقی کارکنان شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

 

ما کارکنان شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در راستای انجام ماموریت سازمانی و مسئولیت اجتماعی خود، رعایت اخلاق حرفه ای و هنجارهای مورد قبول جامعه را وظیفه خود دانسته و در این راستا خود را به رعایت موارد ذیل مکلف می دانیم.

-         رعایت ارزشهای دینی و اجتماعی مورد قبول جامعه

-         جلوگیری از هدر رفتن اموال عمومی وسرمایه های مادی و معنوی سازمان، جامعه و مراجعان

-         درستکار و صادق بودن

-          ارتقا دانش وتوانایی خود برای انجام هر چه بهتر مسئولیت ها و وظایف خود در قبال جامعه و سازمان

-          پاسخگو بودن در مقابل کردار، وظایف و تعهدات

-          حفظ، نگهداری و استفاده بهینه  از اموال و تجهیزات سازمان

-          وظیفه شناسی و رعایت مقررات و قوانین و اجتناب از برخورد سلیقه ای و اعمال اغراض شخصی

-         مقدم دانستن منافع سازمان و جامعه بر منافع شخصی

-         آراستگی ظاهر و محیط کار برابر شئونات مورد تاکید شرع مقدس اسلام و جامعه اسلامی

-         جلوگیری از اسراف و اعمال هزینه اضافه به سازمان و مراجعان

-         وقت شناسی و انجام امور در اسرع وقت با در نظر گرفتن اولویت ها

-         کمک به همکاران و مشارکت جهت بهبود مستمر سازمان و ارائه راه حل ها و پیشنهادات اثر بخش

-         رعایت ادب، خوشرویی وحسن برخورد با مراجعان  و سازمان

-         رازداری و حفظ مالکیت معنوی مراجعان و سازمان

-         جلب و ارتقاء رضایت مشتری

-         انجام امر به معروف و نهی از منکر و گزارش تخلف و موارد خلاف قانون به سلسله مراتب مدیریت

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب