یکشنبه 02 اردیبهشت 1403

اهداف

اهداف:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده «6» اساسنامه عبارتست از :

الف) احداث شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان و ایجاد امکانات زیر بنایی در هر شهرک با رعایت مفاد اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.

ب) انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید

ج) انجام کلیه اقداماتی که برای هماهنگی اداره امور شهرک صنعتی از جهت مالی، فنی، خدماتی، بازرگانی، توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مشخص و ابلاغ می‌گردد.

د) تملک زمین بر اساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور، انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحدهای صنعتی مجاز (انتقال قطعی اراضی، موکول به ارائه پروانه بهره‌برداری است(.

هـ) تأمین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب، تسطیح اراضی شهرک و ایجاد شبکه راه‌های اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمان‌های عمومی از قبیل درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضای سبز، انبار و غیره.

و) مشارکت در سایر شرکت‌‌هایی که به لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک لازم تشخیص داده شود.

 

علاوه بر آن با توجه به مأموریت‌های جدید تعریف شده در سازمان موارد زیر به عنوان اهداف پیگیری می‌شود:

  ایجاد زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی، هدایت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش غیر دولتی در صنایع کوچک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاست‌های وزارت صنایع و معادن از طریق شرکت‌های زیر مجموعه

  ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها از طریق شرکت‌های زیر مجموعه

  ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا (در شرف ایجاد) و فراهم آوردن ساز و کار لازم برای پشتیبانی از فعالیت‌های مخاطره‌پذیر در صنایع کوچک از طریق شرکت‌های زیرمجموعه

اهداف استراتژیک

  1. -      افزایش سیستم صنعت در تولید خالص پرداختی با تاکید بر توسعه صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط برون گرا، صادرات محور، رقابت پذیر و دانش بنیان و های تک
  2. -      گسترش بسترهای نوین توسعه صنایع و کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط
  3. -      شفاف سازی در ارکان و فعالیت های شرکت.
  4. -      تکمیل زیرساخت و امکانات زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتی.
  5. -      واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی و مدیرت و هدایت کلان آنها.
  6. -      افزایش منابع درآمدی شرکت.
  7. -      بهبود ساختار و فراینهدهای عملیاتی شرکت.
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب