یکشنبه 02 اردیبهشت 1403

ساختار سازمانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

رسول سواری

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

2

علیرضا وحدت پور

عضو اصلی هیات مدیره

3

عادل رفیعیان

عضو اصلی هیات مدیره

4

مرتضی زمانی

عضو اصلی هیات مدیره

5

سیدعبدالوهاب سهلآبادی

عضو اصلی هیات مدیره

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

1

علیرضا وحدت پور

معاون برنامه ریزی

داخلی 250-32647300

2

میثم محمد هاشمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

داخلی 360-32647300

3

عادل رفیعیان

معاون فنی

داخلی 300-32647300

4

جمشید انصاری

معاون صنایع کوچک

داخلی 450-32647300

5

شهرام محمد باقری

رئیس حوزه مدیرعامل

داخلی 206-32647300

6

کیانوش پرویزیان

مدیر حراست

داخلی 225-32647300

7

مهدی خدایار

مسئول روابط عمومی

داخلی 210-32647300

8

مسیح امیرخانی

مشاور حقوقی و امور قراردادها

داخلی 500-32647300

9

حمید قدوسی

مدیر محیط زیست،ایمنی وبهداشت

داخلی 335-32647300

10

جواد یزدانی

مدیرامور متقاضیان

داخلی 260-32647300

11

امیر حاجی پور

مدیر برنامه ریزی و طرح ها

داخلی 270-32647300

12

مجتبی شارقی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

داخلی 400-32647300

13

محمد سعادت جو

مدیر تامین مالی وتوسعه بازار

داخلی 457-32647300

14

احمد نهاوندی

مدیر توسعه فنی و کارآفرینی

داخلی 460 -32647300

15

مرتضی زمانی

مدیر امور شهرکها و نواحی صنعتی اصفهان

داخلی 432-32647300

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب