یکشنبه 02 اردیبهشت 1403

تاریخچه

تاریخچه شرکت:

شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان (سهامی خاص) در اجرای بند «ت» ماده «8» اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (عطف به قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362/12/7 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مورخ 1376/3/11 و مصوبه مورخ 1363/3/23هیأت وزیران) به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 5679 مورخ 1366/2/5 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. در حال حاضر، شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان (سهامی خاص) جزء شرکت‌های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران محسوب می‌گردد. مرکز اصلی شرکت واقع در اصفهان می‌باشد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب