یکشنبه 02 اردیبهشت 1403

معاونین و مدیران

 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس تصویر
1 علیرضا وحدت پور معاون برنامه ریزی

32647300  داخلی 250

2 میثم محمدهاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع 32647300 داخلی 360
3 عادل رفیعیان معاون فنی 32647300 داخلی 300
4 جمشید انصاری معاون صنایع کوچک 32647300 داخلی 450
5 مرتضی زمانی مدیر امور شهرک‎ها و نواحی صنعتی اصفهان 32647300 داخلی 432
5 شهرام محمد باقری رئیس حوزه مدیرعامل 32647300 داخلی 206
6 کیانوش پرویزیان مدیر حراست 32647300 داخلی 225
7 مهدی خدایار مسئول روابط عمومی 32647300 داخلی 210
9 مسیح امیرخانی مشاور حقوقی و امور قراردادها 32647300 داخلی 500
10 حمید قدوسی مدیر محیط زیست،ایمنی وبهداشت 32647300 داخلی 335
11 جواد یزدانی مدیرامور متقاضیان 32647300 داخلی 260
12 امیر حاجی پور مدیر برنامه ریزی و طرح ها 32647300 داخلی 270
13 مجتبی شارقی مدیر منابع انسانی و پشتیبانی 32647300 داخلی 400
14 احمد نهاوندی مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی 32647300 داخلی 460
15 محمد سعادت جو مدیر تامین مالی وتوسعه بازار 32647300 داخلی 457
16 اعظم نوری
مدیر فنی و پیمانها
32647300 داخلی 314
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب