چهارشنبه 09 خرداد 1403

مدیرعامل

رسول سواری، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب