یکشنبه 02 اردیبهشت 1403

هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر
1 رسول سواری رییس هیات مدیره و مدیرعامل
2 علیرضا وحدت پور عضواصلی هیات مدیره
3 عادل رفیعیان عضواصلی هیات مدیره
4 مرتضی زمانی عضو اصلی هیات مدیره
5

سیدعبدالوهاب سهلآبادی

عضو اصلی هیات مدیره
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب