سه شنبه 26 تیر 1403

اقدامات چندگانه این شرکت جهت حمایت از صنایع کوچک و تولید و اشتغال استان

  • 1402/05/22 - 11:17
  • - تعداد بازدید: 696
  • - تعداد بازدیدکننده: 643
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • /Z1ac
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تشریح کرد:

اقدامات چندگانه این شرکت جهت حمایت از صنایع کوچک و تولید و اشتغال استان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با تشریح اقدامات این شرکت در حمایت از تولید و اشتغال ، رویکرد اصلی این شرکت را تلاش جهت تامین نیازهای اساسی شهرکها و نواحی صنعتی استان همراه با حمایت از تولید محصولات دانش بنیان، رقابت پذیر و صادرات گرا عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، رسول سواری محور نخست خدمات حمایتی این شرکت به سرمایه گذاران در عرصه تولید و صنعت را ارائه زیر ساختهای مناسب در شهرکها و نواحی صنعتی بصورت متمرکز عنوان و تصریح کرد: بهای تمام شده این زیر ساختها با توجه به تجمیع خدمات در یک نقطه به نحو مناسبی کاهش خواهد یافت که این شرکت ، خدماتی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، تصفیه خانه، ایستگاه آتش نشانی، فضای سبز و ... را بصورت مشترک و با حداقل هزینه برای همه صنایع ارائه خواهد نمود.

وی افزود: علاوه بر این، شرکت شهرکهای صنعتی استان در برخی از مناطق کمتر توسعه یافته (غیر تقاضا محور) مشوقات ویژه ای را برای بهر‌ه برداران واحدهای تولیدی و صنعتی در موعد مقرر ارائه خواهد نمود که مشوق 50 درصدی قیمت حق انتفاع به منظور حمایت از توسعه پایدار استان و کمک به افزایش تولید و اشتغال، بخشی از این خدمات حمایتی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان محور دوم خدمات حمایتی این شرکت از تولید و اشتغال استان را خدمات حمایتی از صنایع کوچک ذکر کرد و گفت: پرداخت بخش عمده هزینه های آموزشی و پرداخت 50 درصد از هزینه های تورهای صنعتی این شرکت ها جهت حضور فعالان اقتصادی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان در نمایشگاه های خارجی و همچنین اعزام هیات های تجاری جهت مبادله فناوری های روز و همچنین خرید مواد اولیه، بخش کوچکی از اقدامات حمایتی شرکت شهرکهای صنعتی استان از توسعه صنایع رقابت پذیر، دانش بنیان و صادرات گراست.

رسول سواری موفق ترین مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) کشورباهمکاریاتاقبازرگانیاصفهانوباکمکیونیدورابخشدیگریازخدماتحمایتیاینشرکتازصنایعکوچکومتوسطاستاندانستواظهارداشت: درحوزهخوشههایصنعتینیزشاهدتشکیلفعالترینخوشههایصنعتیکشوردراستاناصفهانباکمکوحمایتشرکتشهرکهایصنعتیاستانهستیم

وی بهره برداری از مرکز خدمات کسب و کار استان با مساحت 10 هزار متر مربع و برپایی کلینیک های سیار خدمات کسب و کار جهت ارائه 30  نوع خدمات مشاوره ای رایگان که در شهرستانهای مختلف به مرکزیت یک شهرک صنعتی برگزار می شود را بخش دیگری از خدمات این شرکت به صنایع کوچک و متوسط استان عنوان کرد.

  • گروه خبری : گروه اسلایدر سمت چپ,گروه فراخوان
  • کد خبر : 22288
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب