صادرات ؛ مهمترین ابزار موفقیت در جنگ اقتصادی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با تاکید بر نقش صادرات در توسعه اقتصادی و افزایش سطح اشتغال و درآمد سرانه کشور، صادرات را یکی از مهمترین ابزارهای کشور به منظور موفقیت در جنگ اقتصادی دانست.


تولید محصولات صادرات محور و رقابت پذیر شرط بقای واحدهاي های تولیدی و صنعتی کشور

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با بیان اهمیت صادرات و ایجاد اشتغال، تولید محصولات صادرات محور و رقابت پذیر را شرط بقای شرکت های تولیدی و صنعتی کشور دانست.


تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان

آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و جمعی از مدیران و مقامات استانی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.


ضرورت تعامل صنعت و دانشگاه برای کمک به توسعه فراصنعتی استان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در جمع خبرنگاران تعامل صنعت و دانشگاه را گام مهی برای توسعه فراصنعتی استان و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر به همراه حفظ محیط زیست در استان دانست.جدید

فراخوان: برگزاري پانزدهمين كنفرانس ملي روز مهندس

پيرو تفاهم نامه شماره 49108/104 مابين سازمان صنعت،معدن وتجارت استان و انجمن خدما ....